Система за е-обучение

За информация свързана с обученията         тел. 066 80 65 52, еmail: vedakonsult@abv.bg
За технически проблеми                                  тел. 0898 54 29 97
Курсове